[ andningen ] [prana ] [ andningstekniker]

Andningen är verkligen A och O. Inom yoga får du lära dig olika andningstekniker. Träna på dem, använd dig av dem i din vardag. Din förmåga att andas rätt kommer att påverka din hälsa och hela ditt liv. Du sänker din stressnivå och får mer balans i dina tankar.

Enligt yogisk tradition så andas du in livsenergi. På en fysisk nivå ger andningen kroppen näring på samma sätt som mat och dryck. Kroppen är konstruerad för att göra sig av med 70% av sina avfallsprodukter via andningen. ”Normal” andning är inte effektiv andning.

ANDNINGEN OCH NERVSYSTEMET
Nervsystemet är indelat i två huvudkomponenter: det ofrivilliga autonoma systemet och det viljestyrda somaliska systemet. Det autonoma nervsystemet kontrollerar kroppsfunktioner som hjärtslagen, frigörandet av hormoner, matsmältningen, blodflödet, pupillernas sammandragningar och vidgningar och naturligtvis, andningen. Dessa funktioner sker normalt utanför din medvetna kontroll. Det autonoma nervsystemet kan vidare bli indelat i två under-avdelningar: den parasympatiska delen och den sympatiska delen.

PARASYMPATISKA DELEN associeras med ett tillstånd av avslappning. Stimulans gör att hjärtats och andningens rytm saktas, via vagusnerven, underlättar matsmältningen och utvidgar blodkärlen och sänker på så sätt blodtrycket.

SYMPATISKA DELEN associeras med upphetsning. Stimulans väcker upp kroppen, ökar rytmen för hjärta och andning och ökar tillflödet av blod till de ”stora musklerna” i armarna, benen och ryggen. Den sympatiska delen hänger ihop med ”fly eller fäktareaktionen” vid vissa situationer med hot mot sin person eller stress.

Normalt brukar du inte medvetet lägga dig i det autonoma nervsystemets funktioner. Du talar inte om för hjärtat hur det ska slå, och du säger inte till det endorkina systemet hur mycket eller vilken slags hormoner du vill att det ska producera.

Däremot har du något att säga till om när det gäller din andning. Du kan hålla, eller förändra andningen med avseendet på hur snabbt, långsamt eller djupt du andas. Du kan betona vissa delar av andningscykeln mer än andra - andas ut snabbare, andas in långsammare eller tvärtom. Du kan andas djupt eller ytligt. Genom att medvetet förändra din andning kan du på ett genomgripande sätt påverka ditt energifält och öppna dig för utvidgade medvetandetillstånd.
Och eftersom andningen är nära förknippat med livet självt, kan förändringar i dina andningsmönster påverka ditt undermedvetna vilket intimt hänger ihop med den naturliga healingprocessen av din kropp och själ.

Andningsmönster återspeglar emotionella, mentala och fysiska tillstånd. Varje känsla och betydelsefull tanke har ett associerat andnings mönster. När vi är stressade eller rädda, bröstandas vi ytliga, snabba andetag. Ibland håller vi till och med andan. När vi är försiktiga underandas vi. När vi blir bestörta flämtar vi och när vi är lättade suckar vi. Om vi försöker undertrycka sorg andas vi inte helt och hållet och begränsar andningen för att kunna kontrollera de starka känslor vi känner.

Det är fullt möjligt att medvetet förändra dina andningsmönster för att påverka dina tankar och känslor och till och med förändra ditt medvetandetillstånd. Kontrollerad andning är ett värdefullt komplement till stresshantering och meditation.

Text: Andningen och nervsystemet, Healing med Kärlek, Dr leonard Leskow. Övrig text från olika yogaböcker.

PRANA = LIVSKRAFT

Enligt yogans sätt att se det andas vi inte bara syre genom näsan utan också något som kallas Prana (livskraft). Kunskapen om denna livskraft finns i många olika kulturer.

När vi andas in fyller vi vårt energisystem med Prana. De olika kroppsställningarna, meditationerna och de mantras vi använder i yogan kanaliserar ut kraften på ett balanserat, riktigt sätt. Inom Yogatraditionen har man genom tiderna arbetat fram exakta övningar som på olika sätt påverkar oss.

NÅGRA ANDNINGSTEKNIKER

LÅNGA DJUPA ANDETAG. Andas in, slappna av och låt magen falla framåt, fyll upp nerifrån magen och sedan över bröstkorgen ända upp till nyckelbenen. Vid utandningen låter du luften gå ut uppifrån bröstet och låt magen sjunka in och pressa lätt diafragman uppåt så att all luft går ur lungorna. Andningen är mycket långsam och stilla. Bilden är att fylla kroppen som en ballong på inandning och tömma ballongen på utandningen.
Effekt: Blodet befrias från kolsyra och ges nytt syre. De endorkina körtlarna revitaliseras. Matsmältningen stimuleras. Blodtryck och hjärtfunktion återställs. Blodcirkulationen ökar. Immunförsvaret och det elekromagnetiska fältet (auron) stärks.

ELDANDNING: Andningen sker med fokus på naveln. Du andas snabbt genom näsan, 1-2 ggr. per sekund. Andningen är kontrollerad och jämn.
Effekt: Stillar det rastlösa sinnet, renar blodet och är slemlösande. Bygger upp energi i solarplexus. Andningen ger energi, sätter igång ”din eld”.

VÄXELVIS ANDNING Vänster näsborre har en lugnande och kylande inverkan på sinnet. Höger näsborre har en värmande och vitaliserande inverkan.
Effekt: Används i många syften bl.a för att skapa mer eneri eller motsatsen.

STEGVIS ANDNING. Andas in genom näsan med 4-8 st. korta sniffningar och andas ut med 4-8 korta fnysningar.
Effekt: Används bl.a för att bryta destruktiva tankemönster och komma ur nedstämdhet.

SHITALL (kylande) ANDNING. Rulla ihop tungan och andas in genom ”tungan” och ut genom näsan.
Effekt: Är avgiftande och används ofta för att balansera blodtrycket. Febernedsättande. Är bra för matsmältningen.

VISSELANDNING. Andas in via munnen med en vissling och ev också andas ut via munnen med en vissling (olika i olika övningar)
Effekt: Stimulerar bl.a sköldkörteln, bisköldkörtlarna och hypofysen.

rolex replica
replica watches uk
rolex replica sale
fake hublot