[ kroppsövningarna ]

Yoga handlar om att vara närvarande i kroppen och försöka göra det bästa av sitt liv. Alla kan vi bli deprimerade, arga och sorgsna. Genom fysiska övningar och ett större perspektiv kan känslorna hanteras.

Syftet med övningarna är också, förutom att släppa loss energibanorna, att kunna meditera.

KROPPEN ÄR SJÄLENS TEMPEL

Vi borde ta hand om den som ett tempel. Hur frisk kroppen är beror på hur friska dess levande celler är, för det är cellerna som bygger upp vävnaderna och organen, som genom sina olika funktioner möjliggör vår existens.

Om du äter föda som är rätt för dig och gör det vid rätt tidpunkter under dagen, blir också din matsmältning frisk och blodet kan uppta och föra ut slaggämnen fullständigt.

När du trycker någonstans på huden, blir den först vit, eftersom du trycker bort blod, och sedan röd i och med att blodet rusar tillbaka. Yogaställningarna påverkar dina vävnader på samma sätt, likt en hand som långsamt och försiktigt klämmer en svamp för att avlägsna gammal vätska som är full av slagg och sedan tänjer ut vävnaderna så att färsk, livgivande näring och energi ska kunna strömma till varje cell. Om du dessutom andas djupt i yogaställningen, sänds det mer syre till cellerna och mer koldioxid avlägsnas. I och med att återflödet av det syrefattiga blodet ökar, stimuleras hjärtat till att dra sig samman kraftigare. Yogaställningarna masserar också de inre organen och stimulerar tarmmuskulaturens rörelse.

Yogan lär dig att du måste behandla kroppen som en helhet, där alla delarna påverkar varandra, och gör dig uppmärksam på sambandet mellan kropp och sinne. Grunda ditt levnadssätt på hälsans fem principer:

replica rolex sale
rolex replica sale
rolex replica watches

- rätt avslappning
- rätt träning
- rätt andning
- rätt kost
- positivt tänkande och meditation.